KultúraZaujímavosti

Múzeum Janka Kráľa

Spread the love

Múzeum Janka Kráľa funguje od roku 1955. Odkedy bolo založené, dokumentuje a sprístupňuje verejnosti históriu mesta Liptovský Mikuláš. Hlavným cieľom jeho práce je zhromažďovanie, uchovávanie, dokumentácia, odborné zhodnocovanie a prezentácia pamiatok historického, literárnohistorického, národopisného a umeleckého charakteru súvisiaceho s vývojom Liptovského Mikuláša. Zbierkotvorná a výskumná práca pracovníkov múzea je širšej verejnosti prezentovaná prostredníctvom stálych expozícií, výstav, kultúrno-výchovných podujatí, prednášok a rovnako i publikačnou a edičnou činnosťou. Múzeum Janka Kráľa predstavujúce návštevníkom dve zaujímavé stále expozície. Prvá z nich je venovaná dejinám Liptovského Mikuláša a osobnostiam spätým s týmto mestom. Približuje osudy najznámejšieho slovenského zbojníka Juraja Jánošíka, umožňuje nahliadnuť do izby romantického básnika Janka Kráľa a pozornosť upiera i na významné osobnosti národného obrodenia, ktoré tu pôsobili. V pivničných priestoroch múzea sa nachádza expozícia Mikulášska mučiareň.

Zdroj: ARCHÍV MJK

Zaujímave miesta, ktoré tu môžete navštíviť

V Jánošíkovej mučiarni si môžete pozrieť nielen dokumenty týkajúce sa súdu nad legendárnym slovenským zbojníkom, ktorý sa odohral v Liptovskom Mikuláši 16. a 17. marca 1713. V areáli múzea sa nachádza aj tzv. Jánošíkova záhrada, ktorá predstavuje priestor plný atrakcií a aktivít hlavne pre rodiny s deťmi. V expozícii si môžete zakúpiť propagačný materiál o vzniku a pôsobení spolku Tatrín a Žiadostiach slovenského národa. Ďalej rodný dom súrodencov Rázusovcov, ktorý bol postavený v osemdesiatych rokoch 19. storočia rodičmi súrodencov Rázusovcov. Bol súčasť samotnej obce Vrbica, ktorá je od roku 1923 súčasťou mesta Liptovský Mikuláš. Nachádza sa v dlhom dvore na Vrbickej ulici a je najstaršou časťou komplexu budov – troch vzájomne prepojených, pôvodne samostatných domov a hospodárskych stavieb. Vďaka investícii mesta bola obnovená Synagóga a v roku 1991 sprístupnená verejnosti. Navštíviť môžete Expozíciu poštového holubárstva na Slovensku kde môžete obdivovať konštatovacie hodiny na zaznamenávanie času doletu holubov z pretekov, transportný kôš, pretekovú dokumentáciu, výstavné klietky či holubníček zo sedliackych dvorov a iné exponáty z oblasti chovu holubov.

Prehliadku expozície je možné doplniť videoprojekcami tematických dokumentov či prezentáciami podľa záujmu školských a záujmových skupín. Návštevníkom je k dispozícii aj katalóg v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Mohlo by Vás zaujímať
Close
Back to top button
REJECT