KultúraUmenieZaujímavosti

VIDEO: Budatínsky Hrad – jedinečné múzeum s množstvom zaujímavých pamiatok

Spread the love

Budatínsky hrad sa nachádza na sútoku riek Váh a Kysuca. Pamiatka s najstaršími zachovanými časťami zo 14. storočia je však písomne doložená už v 13. storočí. Obkolesená je prekrásnym historickým parkom. Budova hradu je v dnešnej dobe už využívaná ako múzeum.

Vo vedľajšej priľahlej hospodárskej budove z 18. storočia sa dnes nachádza Drotársky pavilón. Ďalšie stavby v areáli slúžia zväčša ako administratíva Považského múzea.

Mnoho podôb, veľa zmien

Hrad počas svojej veľmi dlhej histórie prešiel mnohými zmenami. Tie si môžu návštevníci najlepšie všimnúť počas prehliadky, keď uvidia vystavené celkovo tri zmenšené modely hradu s jeho rozdielnymi podobami. Prvý model hradu znázorňuje jeho pôvodný výzor zo 14. storočia. Najstaršou časťou celého Budatínskeho hradu je valcovitá veža, ktorá bola postavená na umelo vytvorenom násype a obklopená obvodovou hradbou a vodnou priekopou. Práve vďaka tejto vodnej priekope je hrad jeden z mála vodných hradov na území Slovenska. Na prelome 14. – 15. storočia bol neobývaný, pravdepodobne kvôli zrúteniu umelého zásypu, a využíval sa na nelegálne aktivity, napríklad ako peňazokazecká dielňa.

Druhý model hradu predstavuje hradný komplex zo 16. storočia, kedy došlo k jeho veľkej prestavbe. Dominanta stavby – hradná veža – už bola takmer celá zničená, a tak musela byť postavená odznova. Počas tejto prestavby došlo aj k čiastočnému zasypaniu vodnej priekopy a celkovému rozšíreniu hradu. Pôvodná obranná hradba bola zastrešená a premenená na obytné priestory. Vybudovaná bola aj nová obvodová hradba, v ktorej vnútorných priestoroch vznikli hospodárske budovy, čím došlo tiež k vzniku takzvaného horného a dolného hradu.

Tretí model hradu už znázorňuje hrad v 18. storočí, keď dosiahol svoju najväčšiu rozlohu. Na jeho juhozápadnej strane bol vybudovaný barokový palác a naň napojená kaplnka. Palác bol však v neskoršom období počas revolučných rokov 1848 – 1849 zničený. Vodná priekopa plnila už len estetickú funkciu, a tak došlo k jej úplnému zasypaniu.

Múzeum ukrýva mnoštvo zaujímavostí

Okružná prehliadka hradu vás prevedie cez mnoho miestností, z čoho skoro každá je venovaná inej etape histórie. Po vstupe do priestorov múzea môžu návštevníci vidieť klenotnicu múzea, ktorá je umiestnená v prízemí veže. Objavené bolo až v roku 2006 počas archeologického výskumu. Návštevníci tu môžu vidieť najcennejšie a najstaršie zbierkové predmety – pazúrikové čepieľky z doby kamennej alebo rôzne mince rímskych cisárov a drevené plastiky.

Prehliadka pokračuje vstupom do nábytkovej časti, kde môže návštevníci obdivovať nábytok z konca 18. storočia. Nachádza sa tu rokokový a barokový nábytok alebo rodokmeň posledného majiteľa G. Čákiho, ktorý bol medzi miestnymi obyvateľmi veľmi obľúbený. Rád pomáhal ľuďom a poľoval v okolitých lesoch. Zaujímavosťou sú aj spomienky ľudí, ktorí tvrdia, že gróf rád poľoval nielen na zvieratá, ale aj na ženy a dokonca niektorí tak úsmevne dodávajú, že celé Kysuce a okolie Žiliny sú Gejzovi potomkovia.

rodokmeň grófa G. Csákyho

Ďalšou zastávkou je lovecká miestnosť, ktorá je ozdobená loveckými trofejami z prelomu 19. a 20. storočia. Väčšina z nich pochádza predovšetkým z Rumunska. Miestnosť ukrýva napríklad aj fotografiu grófa G. Čákiho, ktorý žil na hrade až do roka 1945.

Ďalšia miestnosť ukrýva nábytok z prelomu 19. a 20. storočia. Toto zariadenie predstavuje príklad nábytku, aký mohol mať na hrade aj jeho posledný majiteľ Gejza Čáki. Okrem iného tu môžete vidieť aj veľké obrazy zachytávajúce cisára Františka Jozefa I. a jeho manželku Alžbetu známu podľa prezývky Sisi. 

Návštevníci na hrade nájdu aj miestnosť, ktorá je celá venovaná prvej svetovej vojne a vzniku ČSR. V miestnosti sa nachádza uniforma, v akej mohli bojovať aj slovenskí legionári. Vo vitríne vidieť tiež uniformu Rakúsko-Uhorska. Zaujímavosťou je, že počas prvej svetovej vojny bol v blízkosti Žiliny zriadený zajatecký tábor, kde žili vojaci vo veľmi ťažkých podmienkach, a preto si pomáhali, ako vedeli. Príkladom je prsteň vyrobený z vlasov, ktorý vyrobil ruský zajatec, aby ho následne vymenil za chlieb. Miestnosť je zdobená obrazmi troch významných osobností, ktoré sa zaslúžili o vznik ČSR, a to T. G. Masaryk, E. Beneš a M. R. Štefánik. Vo vitríne sa nachádza i kus z lietadla, na ktorom Štefánik havaroval.

úlomok z lietadla, na ktorom Štefánik havaroval

Múzeum ukrýva aj miestnosť zachytávajúcu históriu mesta Žilina. V stredoveku mala Žilina právo meča, čo znamenalo, že sa tu mohol vykonávať i ten najväčší trest – trest smrti. Nad dverami upúta ruka s mečom, čo je práve toho symbolom. V miestnosti sa nachádza celkovo päť katovských mečov. Zaujímavé je, že majú tupý hrot, čo bolo pre takéto meče príznačné. 

symbol práva meča

Za ďalšími dverami sa nachádza priestor venovaný žilinským remeslám a cechom. Nachádzajú sa tu rôzne cechové predmety, okrem iného cechové zvolávacie tabuľky, ktorými sa zvolávalo na schôdze. Fungovalo to tak, že keď sa konala schôdza, cech majster (hlavný predstaviteľ cechu) si zavesil tabuľku na dvere, kde býval, vďaka čomu ostatní členovia vedeli, že sa koná schôdza. Za neúčasť hrozila pokuta.

Na konci druhej svetovej vojny vojaci červenej armády a miestni obyvatelia vyrabovali celý hrad. Neskôr boli poslednému majiteľovi hradu grófovi Gejzovi Čákimu všetky majetky znárodnené. Gejza odišiel žiť do domu svojich bývalých zamestnancov neďaleko hradu a v roku 1961 odišiel za svojou dcérou do Francúzska, kde aj zomrel ako 95 ročný.

Zaujímavosti a legendy Budatínskeho hradu

výklenok s erbom Suňogovcov

V zimnej záhrade hradu upúta výklenok s kamenným erbom Suňogovcov. S výklenkom je spojená povesť o Kataríne Suňogovej, dcére majiteľa hradu, ktorá bola údajne zamurovaná svojím otcom, pretože sa nechcela vydať za muža, ktorého jej otec vybral – Jána Jakušiča. Katarína totiž milovala iného – rytiera Františka Forgáča. Podľa povesti ju prišiel po troch dňoch zachrániť, keď však utekali z hradu, dozvedel sa o tom Ján Jakušic. Ten F. Forgáča vyzval na súboj, pri ktorom ho zabil a Katarína si aj tak musela zobrať muža, ktorého nemilovala.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Mohlo by Vás zaujímať
Close
Back to top button
REJECT