Zaujímavosti

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM V MARTINE

Spread the love

Najväčšia a najstaršia vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia na Slovensku. Základy múzea boli položené v roku 1893, kedy vznikla z iniciatívy Andraja Kmeťa Muzeálna slovenská spoločnosť. Slovenské národne múzeum prešlo počas svojej dlhoročnej existencie zložitým procesom formovania i početnými organizačnými zmenami. Dnes, na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, dokumentuje, odborne spracováva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje, sprístupňuje a vo verejnom záujme využíva zbierkové predmety ako doklady vývoja slovenskej prírody a spoločnosti, slovenského národa a etnických spoločenstiev.

SNM
zdroj: snm.sk

Od roku 2004 tvorí SNM v Martine 7 múzeí a pod svojou správou má 18 špecializovaných muzeí na Slovensku. Hlavnou budovou SNM je Etnografické múzeum v Martine, ktoré sa špecializujúce na komplexnú dokumentáciu spôsobu života a kultúry ľudu na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť – výrobné techniky a technológie, spôsoby obživy, stravovania, bývania, odevnú kultúru, spoločenské vzťahy, zvyky a obyčaje, ľudovú výtvarnú kultúru a umelecké prejavy na Slovensku u rôznych etnických spoločenstiev. K múzeu patrí aj prírodné Múzeum slovenskej dediny. Súčasťou Etnografického múzea je aj knižnica, ktorá vlastní 55.000 zväzkov knižničných jednotiek, ako aj archív, poskytujúci prezenčné služby návštevníkom.

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Mohlo by Vás zaujímať
Close
Back to top button
REJECT